34 Stemming Begroting van de Koning 2021

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2021 (35570-I).

(Zie vergadering van 7 oktober 2020.)

De voorzitter:

Voordat wij over het wetsvoorstel gaan stemmen, geef ik het woord aan de heer Van Raan voor het afleggen van een stemverklaring.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. Op het moment dat wij stemmen over de rijksbegroting 2021 — dat is nú — is, ongelofelijk maar waar, nog steeds niet duidelijk of dit kabinet het Urgendavonnis succesvol uitgevoerd heeft. Zonder radicaal andere keuzes te maken blijft de temperatuur stijgen tot onverantwoorde hoogtes. Dit kabinet heeft de mond vol over groen uit de covidcrisis komen, maar we zien deze radicale keuzes wederom niet terugkeren in de voor ons liggende rijksbegroting. Lang was het de gewoonte in het Nederlandse parlement dat de rijksbegroting ondanks alle kritiek toch steeds steun kreeg van de hele Kamer, van coalitie en oppositie. Wat de Partij voor de Dieren betreft zijn die tijden voorbij. Het beleid van "na ons de zondvloed" verdient geen steun en de Partij voor de Dieren stemt opnieuw tegen de rijksbegroting.

Voorzitter, dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Raan. Dan gaan we naar het wetsvoorstel.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven