18 Stemmingen moties Rekenfout bij risicoberekening granulietstort

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over een rekenfout van Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van de stort van granuliet in een natuurplas,

te weten:

 • -de motie-Laçin c.s. over stoppen met het storten van granuliet tot Arcadis zijn onderzoek heeft afgerond (30015, nr. 84);

 • -de motie-Laçin c.s. over het zo snel mogelijk herzien van de status van granuliet als grond (30015, nr. 85);

 • -de motie-Laçin c.s. over het vergroten van de publieke betrokkenheid (30015, nr. 86);

 • -de motie-Moorlag over lessen trekken en die gebruiken om extra waarborgen in te bouwen (30015, nr. 87);

 • -de motie-Van Brenk over geen rechtstreekse toegankelijkheid tot de ambtelijke top voor het bedrijfsleven (30015, nr. 90);

 • -de motie-Van Brenk c.s. over langjarig onderzoek naar de effecten van flocculant onder water (30015, nr. 89);

 • -de motie-Van Brenk c.s. over het voorzorgsbeginsel als uitgangspunt nemen (30015, nr. 88);

 • -de motie-Von Martels/Ziengs over een overzicht van maatregelen en de gevolgen ervan voor de handhavingscapaciteit bij de ILT (30015, nr. 91);

 • -de motie-Van Eijs c.s. over het instellen van een bestuurlijke stuurgroep vóór het verlenen van ontgrondingsvergunningen (30015, nr. 92);

 • -de motie-Van Eijs/Dik-Faber over meetbare ecologische criteria (30015, nr. 93);

 • -de motie-Van Esch c.s. over het niet meer toestaan van storten van granuliet en andere bodemvreemde materialen (30015, nr. 94);

 • -de motie-Van Esch over een onderzoek naar mogelijke strafbare feiten omtrent de granulietstort (30015, nr. 95);

 • -de motie-Van Esch/Kröger over een risicoanalyse van punten waar de zorgplicht in de knel komt door economische belangen (30015, nr. 96);

 • -de motie-Dik-Faber/Van Eijs over het opnemen van alle relevante stoffen in normdocumenten (30015, nr. 97).

(Zie vergadering van 2 december 2020.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Brenk stel ik voor haar motie (30015, nr. 89) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Laçin c.s. (30015, nr. 84).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Laçin c.s. (30015, nr. 85).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Laçin c.s. (30015, nr. 86).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Moorlag (30015, nr. 87).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Brenk (30015, nr. 90).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Brenk c.s. (30015, nr. 88).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Von Martels/Ziengs (30015, nr. 91).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Eijs c.s. (30015, nr. 92).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Eijs/Dik-Faber (30015, nr. 93).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Esch c.s. (30015, nr. 94).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Esch (30015, nr. 95).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, Krol, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Esch/Kröger (30015, nr. 96).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber/Van Eijs (30015, nr. 97).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Ja, meneer Krol?

De heer Krol (Krol):

Mevrouw de voorzitter, ik vergiste mij bij de motie op stuk nr. 87. Ik zou geacht willen worden voor te hebben gestemd.

De voorzitter:

Deze opmerking wordt in de Handelingen opgenomen.

Naar boven