26 Stemming motie Algemene Financiële Beschouwingen 2019

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen 2019,

te weten:

  • -de motie-Van Raan over een inventariserend onderzoek naar het begrip ecocide (35300, nr. 59).

(Zie vergadering van 3 oktober 2019.)

In stemming komt de motie-Van Raan (35300, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven