35 327 Initiatiefnota van de leden Van Ojik en Diks: Behoud het woud – tien voorstellen ter bescherming van bos wereldwijd

Nr. 4 MOTIE VAN HET LID KRÖGER

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 30 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat milieuactivisten, landrechtenverdedigers en inheemse volkeren een belangrijke rol spelen in het tegengaan van ontbossing;

constaterende dat zij volgens een rapport van Global Witness steeds meer onder druk staan;

verzoekt de regering, bij relevante internationale gremia en via het lidmaatschap van de VN-Mensenrechtenraad in te zetten op een betere juridische bescherming van deze groepen;

verzoekt de regering, tevens de inzet van ambassades voor een betere bescherming van deze groepen te intensiveren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Naar boven