Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 34, item 11

11 Stemmingen moties Onderwijs en corona VII, funderend onderwijs

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Onderwijs en corona VII, funderend onderwijs,

te weten:

  • -de motie-Van Meenen c.s. over extra middelen voor het basisonderwijs ter beschikking stellen via de methode die is gebruikt voor de werkdrukmiddelen (31293, nr. 557);

  • -de motie-Van Meenen over het inzetten van sneltesten op scholen zodra die gevalideerd zijn (31293, nr. 558);

  • -de motie-Van Meenen/Van den Hul over inzetten op stimulering van brede brugklassen, dubbele schooladviezen en latere selectie (31293, nr. 559);

  • -de motie-Westerveld c.s. over afspraken maken over arbeidsvoorwaarden, contracten en een betere beloning (31293, nr. 560);

  • -de motie-Kwint over inzicht verschaffen in de omstandigheden waaronder sluiting van scholen of andere onderwijsmaatregelen overwogen worden (31293, nr. 561);

  • -de motie-Van den Hul over het voorkomen van gedwongen fysieke aanwezigheid van leraren (31293, nr. 562);

  • -de motie-Rog/Van Meenen over het verbeteren van de ventilatie op scholen (31293, nr. 563).

(Zie vergadering van 1 december 2020.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Van Meenen (31293, nr. 557) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Van Meenen (31293, nr. 558).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Meenen/Van den Hul (31293, nr. 559).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (31293, nr. 560).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kwint (31293, nr. 561).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Hul (31293, nr. 562).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rog/Van Meenen (31293, nr. 563).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.