8 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op mijn lijst staat de heer Kwint, maar ik zie dat het de heer Van Nispen wordt.

De heer Van Nispen (SP):

Voorzitter. Mijn collega Kwint zou namens de SP graag de stemmingen bij punt 6 willen uitstellen.

De voorzitter:

Ik zie dat niemand daar bezwaar tegen heeft. Dat is er weer eentje minder. O, het zijn drie moties, dus het scheelt niet veel.

Ik stel voor, zo dadelijk ook te stemmen over de aangehouden moties-Schonis (35570-XII, nrs. 40 en 62) en de motie-Kwint/Beckerman (35570-VIII, nr. 106).

Daartoe wordt besloten.

Naar boven