7 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat het volgende lid zich heeft afgemeld:

Bosman.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven