12 Stemming motie Algemene Financiële Beschouwingen

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen,

te weten:

  • -de motie-Alkaya/Nijboer over een afzonderlijke instellingswet voor het Groeifonds (35570-IX, nr. 11).

(Zie vergadering van 1 oktober 2020.)

In stemming komt de motie-Alkaya/Nijboer (35570-IX, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven