5 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

We wachten voor de beëdiging van de heer De Vree nog even op onze collega Renske Leijten. Die zit in de ondervragingscommissie, maar zij is de voorzitter van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven. Zij is onderweg hiernaartoe; vandaar.

We doen tussendoor een korte regeling van werkzaamheden voor de stemmingen. Ik geef het woord aan mevrouw Sazias namens 50PLUS. Ik zie ook mevrouw Van Toorenburg namens het CDA. Dan hebben we dat ook gehad. Mevrouw Sazias.

Mevrouw Sazias (50PLUS):

Bij agendapunt 15 van de stemmingen, over het notaoverleg over de ggz, wil ik graag de motie op stuk nr. 563 (25424) aanhouden.

De voorzitter:

Even kijken, hoor.

Mevrouw Sazias (50PLUS):

Agendapunt 15, de motie op stuk nr. 563.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Sazias stel ik voor haar motie (25424, nr. 563) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Mevrouw Van Toorenburg.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Bij de moties over … Je zou bijna zeggen "de begroting van mevrouw Agema", maar het is de begroting van VWS. Dat zijn de stemmingen onder punt 14. Wij willen de motie-Peters/Terpstra op stuk nr. 122 (35570-XVI) graag aanhouden. Die staat voor u op pagina 12, denk ik.

De voorzitter:

Even kijken. Pagina 10, hoor ik hier. De motie op stuk nr. 122. Ja, ik heb 'm.

Op verzoek van de heer Peters stel ik voor zijn motie (35570-XVI, nr. 122) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Mevrouw Tellegen.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Ik heb een gunst te vragen en verzoek om uitstel van de stemmingen onder agendapunt 37, over de begroting van BZK. Dat komt omdat mijn collega's Koerhuis en Terpstra een gewijzigd amendement net iets te laat instuurden om nog mee te sturen met deze stemmingslijst. We zouden daar dus graag morgen over willen stemmen, als dat kan.

De voorzitter:

Heeft iemand daar bezwaar tegen? Nee? Hier wordt gevraagd: morgen? Ja, dat klopt. We hebben morgen stemmingen. Niemand heeft bezwaar tegen het uitstellen van agendapunt 37. Dan wachten we nog heel even.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven