Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 49, item 8

8 Stemmingen moties Groningen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Groningen,

te weten:

 • -de motie-Van Veldhoven c.s. over toekomstbestendige keuzes voor veilige scholen (33529, nr. 218);

 • -de motie-Van Veldhoven/Jan Vos over de vergoeding van de onkosten van scholen en ziekenhuizen (33529, nr. 219);

 • -de motie-Van Veldhoven/Jan Vos over de opzet van het onderzoeksprogramma naar de ondergrond (33529, nr. 220);

 • -de motie-Van Tongeren c.s. over de afhandeling van bestaande complexe gevallen (33529, nr. 221);

 • -de motie-Van Tongeren/Smaling over een verplichting om trillingsopnemers aan te brengen (33529, nr. 222);

 • -de motie-Van Tongeren over terugbrengen van het productieplafond onder de huidige 27 miljard kuub per jaar (33529, nr. 223);

 • -de motie-Dik-Faber c.s. over het zo snel mogelijk versterken van scholen en zorginstellingen (33529, nr. 224);

 • -de motie-Dik-Faber c.s. over een Brim-plusregeling voor het aardbevingsgebied (33529, nr. 225);

 • -de motie-Dik-Faber over groningen als koploper op het gebied van schone energie (33529, nr. 226);

 • -de motie-Klever/Van Tongeren over het schrappen van het gebruik van de contourenkaart (33529, nr. 227);

 • -de motie-Klever over versnelde afbouw van de export van Groninger gas (33529, nr. 228);

 • -de motie-Klever over een uitkoopregeling voor woningen waarbij versteviging niet mogelijk is (33529, nr. 229);

 • -de motie-Smaling over het onafhankelijk beleggen van het onderzoek naar de gevolgen van gaswinning (33529, nr. 230);

 • -de motie-Smaling/Van Tongeren over een onafhankelijk en aanvullend meetnet (33529, nr. 231);

 • -de motie-Smaling over de verticale Peak Ground Acceleration (33529, nr. 232);

 • -de motie-Smaling over garant staan voor de extra kosten van toekomstbestendig bouwen (33529, nr. 233);

 • -de motie-Wassenberg over een scenario voor het verlagen van het gaswinningsplafond tot 12 miljard kubieke meter (33529, nr. 234);

 • -de motie-Wassenberg/Van Tongeren over het door NAM verstrekken van alle relevante informatie voor het wetenschappelijk onderzoek (33529, nr. 235);

 • -de motie-Wassenberg over een regeling voor huizenbezitters vergelijkbaar met de STEP (33529, nr. 236);

 • -de motie-Jan Vos/Van Tongeren over het brede begrip "schade door mijnbouwwerk" (33529, nr. 237);

 • -de motie-Jan Vos c.s. over een onderzoek naar versnelde afbouw van gasexportcontracten (33529, nr. 238);

 • -de motie-Agnes Mulder c.s. over dezelfde schadeafhandeling voor iedereen met schade door gaswinning (33529, nr. 240);

 • -de motie-Agnes Mulder c.s. over een gereguleerde inzet van de conversie- en opslagcapaciteit (33529, nr. 241);

 • -de motie-Bosman c.s. over behoud van de waardevermeerderingsregeling (33529, nr. 242).

(Zie vergadering van 26 januari 2016.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Dik-Faber stel ik voor, haar motie (33529, nr. 225) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Klever/Van Tongeren (33529, nr. 227) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in dorpen buiten de contourenkaart tot wel 60% van de woningen aardbevingsschade heeft;

overwegende dat de mate waarin woningen aardbevingsschade oplopen, van veel meer factoren afhankelijk is dan de contour waarin de woning zich bevindt;

verzoekt de regering, het gebruik van de contourenkaart voor de afhandeling van schade te schrappen en alle schades in Groningen op een gelijke manier te behandelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 243, was nr. 227 (33529).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven c.s. (33529, nr. 218).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven/Jan Vos (33529, nr. 219).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven/Jan Vos (33529, nr. 220).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren c.s. (33529, nr. 221).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren/Smaling (33529, nr. 222).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren (33529, nr. 223).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber c.s. (33529, nr. 224).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (33529, nr. 226).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Klever/Van Tongeren (33529, nr. 243, was nr. 227).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klever (33529, nr. 228).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klever (33529, nr. 229).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Smaling (33529, nr. 230).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Smaling/Van Tongeren (33529, nr. 231).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Smaling (33529, nr. 232).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Smaling (33529, nr. 233).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wassenberg (33529, nr. 234).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wassenberg/Van Tongeren (33529, nr. 235).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wassenberg (33529, nr. 236).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jan Vos/Van Tongeren (33529, nr. 237).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jan Vos c.s. (33529, nr. 238).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder c.s. (33529, nr. 240).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder c.s. (33529, nr. 241).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bosman c.s. (33529, nr. 242).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.