Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633529 nr. 219

33 529 Gaswinning

Nr. 219 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN JAN VOS

Voorgesteld 26 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat scholen en ziekenhuizen nu onderwijsgeld en zorggeld moeten besteden aan de voorbereiding en begeleiding van bouwprojecten ten gevolge van de aardbevingsproblematiek;

verzoekt de regering om, met de NCG ervoor te zorgen dat deze onkosten als onderdeel van het schadeherstel en de versterking worden vergoed door de NAM,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Jan Vos