Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633529 nr. 233

33 529 Gaswinning

Nr. 233 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 26 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de NAM verantwoordelijk is voor het herstel van alle aan gaswinning gerelateerde schade;

constaterende dat de praktijk thans uitwijst dat de NAM voor grote herstelopgaven de kosten slechts gedeeltelijk vergoedt;

verzoekt de regering, garant te staan voor extra kosten die toekomstbestendig bouwen met zich meebrengt en die de Groningse plattelandsgemeenten niet uit eigen middelen kunnen financieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling