Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633529 nr. 242

33 529 Gaswinning

Nr. 242 MOTIE VAN HET LID BOSMAN C.S.

Voorgesteld 26 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de interim-regeling waardevermeerdering is opgegaan in het Meerjarenplan Nationaal Coördinator Groningen;

constaterende dat de betrokken bestuurders in Groningen alleen op dit onderdeel bezwaar hebben gemaakt op dat meerjarenplan;

overwegende dat voor de gedupeerden met aardbevingsschade in de provincie Groningen deze waardevermeerderingsregeling als de herkenbare erkenning van de door hen geleden schade wordt gezien;

verzoekt de regering om, bij de behandeling van de komende Voorjaarsnota te komen met een voorstel voor behoud van de waardevermeerderingsregeling in de oude vorm of een vergelijkbare regeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bosman

Jan Vos

Van Veldhoven

Van Tongeren

Agnes Mulder

Dik-Faber

Dijkgraaf

Smaling

Wassenberg