Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633529 nr. 221

33 529 Gaswinning

Nr. 221 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S.

Voorgesteld 26 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering heeft toegezegd dat alle bestaande complexe gevallen voor 1 januari 2016 afgehandeld zullen zijn;

constaterende dat dit nog niet gebeurd is, maar voor het herstellen van vertrouwen wel belangrijk is;

verzoekt de regering, de Nationaal Coördinator Groningen voldoende ruimte te geven om te komen tot een snelle en ruimhartige afhandeling van alle oude complexe gevallen, en ervoor te laten zorgen dat deze laatste zaken in ieder geval voor het krokusreces finale duidelijkheid hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Dik-Faber

Smaling

Wassenberg

Van Veldhoven

Dijkgraaf

Agnes Mulder

Jan Vos

Klever