Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633529 nr. 228

33 529 Gaswinning

Nr. 228 MOTIE VAN HET LID KLEVER

Voorgesteld 26 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er de afgelopen jaren niet of nauwelijks gebruik is gemaakt van de beschikbare conversiecapaciteit;

constaterende dat onze buurlanden voornemens zijn om nog lang op ons Groninger gas te blijven teren;

overwegende dat bij het huidige gaswinningsniveau volgens het Staatstoezicht op de Mijnen het aantal aardbevingen de komende jaren zal toenemen,

verzoekt de regering, het gaswinningsplafond maximaal te verlagen door zo veel mogelijk gebruik te maken van de conversiecapaciteit en de export van ons Groninger gas versneld af te bouwen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klever