Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 49, item 14

14 Stemming motie Begroting I en M, onderdeel Water

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het onderdeel Water van de begroting van I en M voor het jaar 2016, 

te weten: 

  • -de motie-Jacobi/Hachchi over de problematiek van micro- en nanoplastics (34300-J, nr. 24). 

(Zie wetgevingsoverleg van 30 november 2015.) 

In stemming komt de motie-Jacobi/Hachchi (34300-J, nr. 24). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.