Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 49, item 7

7 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Ik stel voor, zo dadelijk ook te stemmen over: 

  • -de aangehouden motie-Jan Vos c.s. (30196, nr. 378); 

  • -de aangehouden motie-Jacobi/Hachchi (34300-J, nr. 24); 

  • -de aangehouden motie-Graus (34300-XIII, nr. 123); 

  • -de aangehouden motie-Koşer Kaya/De Liefde (34300-XIII, nr. 158). 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Fritsma (PVV):

Voorzitter. Ik wil graag hoofdelijke stemming vragen over de motie-Fritsma op stuk nr. 6 (34340) onder punt 13, de stemmingen over moties in verband met het verslag van de commissie van onderzoek. 

De voorzitter:

Dat zullen we doen.