Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 49, item 17

17 Stemmingen moties Koopkrachtontwikkeling ouderen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling voor ouderen, 

te weten: 

  • -de motie-Krol over een gelijke koopkrachtontwikkeling voor gepensioneerden (29389, nr. 91); 

  • -de motie-Krol over voorstellen op Prinsjesdag voor de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden (29389, nr. 92); 

  • -de motie-Krol over meenemen van de decentrale effecten in het algemene koopkrachtbeeld (29389, nr. 93); 

  • -de motie-Ulenbelt over maatregelen in de begroting 2017 voor koopkrachtherstel van ouderen (29389, nr. 94); 

  • -de motie-Ulenbelt over een hersteloperatie om kortingen op pensioenen te voorkomen (29389, nr. 95). 

(Zie vergadering van 28 januari 2016.) 

In stemming komt de motie-Krol (29389, nr. 91). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Krol (29389, nr. 92). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Krol (29389, nr. 93). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ulenbelt (29389, nr. 94). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ulenbelt (29389, nr. 95). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, Klein en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.