Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 49, item 11

11 Stemming motie Basisregistratie personen

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Basisregistratie personen (BRP) en paspoorten en reisdocumenten, 

te weten: 

  • -de motie-Koşer Kaya c.s. over stoppen met de verstrekking van persoonsgegevens aan genootschappen op geestelijke grondslag (25764, nr. 95). 

(Zie vergadering van 8 december 2015.) 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Koşer Kaya stel ik voor, haar motie (25764, nr. 95) opnieuw aan te houden. 

Daartoe wordt besloten.