Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 49, item 12

12 Stemming motie Energieakkoord

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het energieakkoord en de doelen voor duurzame energie en energiebesparing, 

te weten: 

  • -de motie-Van Tongeren over het niet aansluiten van nieuwbouw op het aardgasnet (30196, nr. 262). 

(Zie vergadering van 13 januari 2015.) 

In stemming komt de motie-Van Tongeren (30196, nr. 262). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.