Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 49, item 18

18 Stemmingen moties Commissie van onderzoek

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het verslag van de commissie van onderzoek, 

te weten: 

  • -de motie-Bontes over het overdragen van het onderzoeksdossier aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad (34340, nr. 4); 

  • -de motie-Bontes over het onderzoek van de Rijksrecherche openbaar maken of vertrouwelijk ter inzage leggen (34340, nr. 5); 

  • -de motie-Fritsma over vertrouwelijk ter inzage leggen van de namen die het OM in beeld had (34340, nr. 6); 

  • -de motie-Tellegen c.s. over modernisering van de wetgeving rond de vervolging van ambtsdelicten (34340, nr. 7); 

  • -de motie-Thieme over het opheffen van de commissie-stiekem (34340, nr. 8); 

  • -de motie-Krol over schade voor het aanzien en de geloofwaardigheid van de politiek (34340, nr. 9); 

  • -de motie-Houwers over een oproep aan de leden van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten om met niemand informatie te delen (34340, nr. 10); 

  • -de motie-Kuzu over met terugwerkende kracht van toepassing laten zijn van vernieuwde wet- en regelgeving (34340, nr. 11). 

(Zie vergadering van 28 januari 2016.) 

De voorzitter:

De heer Krol verzoekt om hoofdelijke stemming over de motie op stuk nr. 9 en de heer Fritsma verzoekt om hoofdelijke stemming over de motie op stuk nr. 6. 

In stemming komt de motie-Bontes (34340, nr. 4). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bontes (34340, nr. 5). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Fritsma (34340, nr. 6). 

Vóór stemmen de leden: Wilders, Agema, Beertema, Bontes, Tony van Dijck, Fritsma, De Graaf, Graus, Helder, Houwers, Van Klaveren, Klever, Krol, Kuzu, Madlener en Öztürk. 

Tegen stemmen de leden: Verhoeven, Vermeij, Vermue, Visser, Van Vliet, Volp, Voordewind, Voortman, Jan Vos, Mei Li Vos, Albert de Vries, Aukje de Vries, Vuijk, Wassenberg, Van Weyenberg, Van Wijngaarden, Wolbert, Van 't Wout, Ypma, Yücel, Ziengs, Zijlstra, Amhaouch, Arib, Van Ark, Azmani, Bashir, Belhaj, Berckmoes-Duindam, Bergkamp, Bisschop, De Boer, Van Bommel, Bosman, Bouwmeester, Ten Broeke, Bruins, Bruins Slot, Van der Burg, De Caluwé, Cegerek, Van Dekken, Jasper van Dijk, Otwin van Dijk, Dijkgraaf, Pia Dijkstra, Remco Dijkstra, Dik-Faber, Dikkers, Duisenberg, Eijsink, Elias, Fokke, Van Gerven, Geurts, Grashoff, Groot, Günal-Gezer, Van Haersma Buma, Harbers, Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Van Helvert, Hoogland, Jacobi, Jadnanansing, Karabulut, Keijzer, Kerstens, Klein, Knops, Kooiman, Koolmees, Koşer Kaya, Kuiken, Van Laar, De Lange, Leenders, Leijten, De Liefde, Van der Linde, Lodders, Lucas, Maij, Marcouch, Van Meenen, Merkies, Van Miltenburg, Mohandis, Monasch, Moors, Agnes Mulder, Anne Mulder, Neppérus, Nijboer, Nijkerken-de Haan, Van Nispen, Omtzigt, Oosenbrug, Van Oosten, Pechtold, Potters, Van Raak, Recourt, Roemer, Rog, Ronnes, De Roon, Rutte, Samsom, Schouten, Segers, Servaes, Siderius, Sjoerdsma, Smaling, Van der Staaij, Straus, Swinkels, Tanamal, Taverne, Teeven, Thieme, Van Toorenburg, Ulenbelt, Van Veen, Van Veldhoven en Veldman. 

De voorzitter: 

Ik constateer dat deze motie met 16 tegen 128 stemmen is verworpen. 

Ik stel voor om nu gelijk hoofdelijk te stemmen over de motie van de heer Krol op stuk nr. 9. Als daar geen bezwaar tegen is, doen we dat meteen. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Krol (34340, nr. 9). 

Vóór stemmen de leden: Siderius, Smaling, Thieme, Ulenbelt, Wassenberg, Bashir, Van Bommel, Bontes, Jasper van Dijk, Van Gerven, De Graaf, Houwers, Karabulut, Van Klaveren, Kooiman, Krol, Kuzu, Leijten, Merkies, Van Nispen, Öztürk, Van Raak en Roemer. 

Tegen stemmen de leden: Servaes, Sjoerdsma, Van der Staaij, Straus, Swinkels, Tanamal, Taverne, Teeven, Van Toorenburg, Van Veen, Van Veldhoven, Veldman, Verhoeven, Vermeij, Vermue, Visser, Van Vliet, Volp, Voordewind, Voortman, Jan Vos, Mei Li Vos, Albert de Vries, Aukje de Vries, Vuijk, Van Weyenberg, Van Wijngaarden, Wilders, Wolbert, Van 't Wout, Ypma, Yücel, Ziengs, Zijlstra, Agema, Amhaouch, Arib, Van Ark, Azmani, Beertema, Belhaj, Berckmoes-Duindam, Bergkamp, Bisschop, De Boer, Bosman, Bouwmeester, Ten Broeke, Bruins, Bruins Slot, Van der Burg, De Caluwé, Cegerek, Van Dekken, Tony van Dijck, Otwin van Dijk, Dijkgraaf, Pia Dijkstra, Remco Dijkstra, Dik-Faber, Dikkers, Duisenberg, Eijsink, Elias, Fokke, Fritsma, Geurts, Grashoff, Graus, Groot, Günal-Gezer, Van Haersma Buma, Harbers, Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Helder, Van Helvert, Hoogland, Jacobi, Jadnanansing, Keijzer, Kerstens, Klein, Klever, Knops, Koolmees, Koşer Kaya, Kuiken, Van Laar, De Lange, Leenders, De Liefde, Van der Linde, Lodders, Lucas, Madlener, Maij, Marcouch, Van Meenen, Van Miltenburg, Mohandis, Monasch, Moors, Agnes Mulder, Anne Mulder, Neppérus, Nijboer, Nijkerken-de Haan, Omtzigt, Oosenbrug, Van Oosten, Pechtold, Potters, Recourt, Rog, Ronnes, De Roon, Rutte, Samsom, Schouten en Segers. 

De voorzitter: 

Ik constateer dat deze motie met 23 tegen 121 stemmen is verworpen. 

In stemming komt de motie-Tellegen c.s. (34340, nr. 7). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Kuzu/Öztürk ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Thieme (34340, nr. 8). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de Groep Kuzu/Öztürk en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Houwers (34340, nr. 10). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Kuzu (34340, nr. 11). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.