Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633529 nr. 234

33 529 Gaswinning

Nr. 234 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld 26 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister zegt veiligheid voorop te stellen bij het gaswinningsbesluit;

overwegende dat veiligheid zou moeten betekenen dat bewoners geen aardbevingen meer hoeven te vrezen;

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat vanuit veiligheidsoogpunt het maximale gaswinningsplafond in het Groningenveld ligt op 12 miljard m3 per jaar, maar dat de Minister deze route tot nu toe nog niet heeft verkend;

verzoekt de regering, voor de zomer een scenario uit te werken waarbij het gaswinningsplafond wordt teruggebracht naar 12 miljard m3 per jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg