Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633529 nr. 243

33 529 Gaswinning

Nr. 243 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KLEVER EN VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 227

Voorgesteld 2 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in dorpen buiten de contourenkaart tot wel 60% van de woningen aardbevingsschade heeft;

overwegende dat de mate waarin woningen aardbevingsschade oplopen, van veel meer factoren afhankelijk is dan de contour waarin de woning zich bevindt;

verzoekt de regering, het gebruik van de contourenkaart voor de afhandeling van schade te schrappen en alle schades in Groningen op een gelijke manier te behandelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klever

Van Tongeren