Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 49, item 10

10 Stemming brief Circulaire economie

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over de EU-voorstellen Circulaire economie (COM(2015) 614/2, COM(2015) 595, COM(2015) 596, COM(2015) 594, COM(2015) 593) (34395, nr. 1). 

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken, voor de voorstellen een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen. 

Daartoe wordt besloten.