Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633529 nr. 229

33 529 Gaswinning

Nr. 229 MOTIE VAN HET LID KLEVER

Voorgesteld 26 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nationaal Coördinator Groningen voornemens is om een opkoopregeling in te voeren voor woningen die niet aan de 10-4-veiligheidsnorm voldoen;

overwegende dat daarvoor nog wat uitsluitende voorwaarden worden uitgewerkt samen met de NAM;

van mening dat geen enkele Groningse bewoner wiens huis dermate beschadigd is door de aardbevingen dat een ingrijpende verstevigingsopgave noodzakelijk is, uitgesloten mag worden van een uitkoopregeling;

verzoekt de regering om, per direct een uitkoopregeling in te voeren voor woningen die niet aan de 10-4-veiligheidsnorm voldoen en voor woningen waarbij versteviging niet mogelijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klever