Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633529 nr. 240

33 529 Gaswinning

Nr. 240 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S.

Voorgesteld 26 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het onrechtvaardig is dat inwoners met schade door de gaswinning in Groningen aan de ene kant van de contour wel en aan de andere kant van de contour geen recht hebben op beschikbare regelingen en dezelfde wijze van schadeafhandeling;

verzoekt de regering, voor iedereen met schade door gaswinning in Groningen de compensatie- en verduurzamingsregelingen uit het meerjarenprogramma en eenzelfde schadeafhandeling beschikbaar te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Smaling

Van Tongeren

Van Veldhoven

Dik-Faber

Wassenberg