Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 49, item 22

22 Stemmingen moties Wijziging Tabakswet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten, 

te weten: 

  • -de motie-Van Gerven over een verbod op tabaksverkoop via internet (34234, nr. 18); 

  • -de motie-Van Gerven over 1% van de tabaksaccijnzen extra inzetten voor rookpreventie (34234, nr. 19); 

  • -de motie-Van Gerven over een verplichte displayban als er geen convenant wordt gesloten (34234, nr. 20); 

  • -de motie-Dik-Faber/Van Gerven over het tegengaan van "blurring" bij tabak (34234, nr. 22); 

  • -de motie-Dik-Faber/Pia Dijkstra over verkorten van de overgangstermijn voor sigaretten en shagtabak met een kenmerkend aroma (34234, nr. 23); 

  • -de motie-Volp over het convenant om een displayban in te voeren uiterlijk 1 juli afsluiten (34234, nr. 24); 

  • -de motie-Volp/Bruins Slot over de AMvB voor nieuwe verpakkingen uiterlijk 1 oktober 2016 in werking stellen (34234, nr. 25); 

  • -de motie-Ziengs/Van Vliet over pijptabak uitzonderen van de verplichte gecombineerde gezondheidswaarschuwing (34234, nr. 27). 

(Zie vergadering van 28 januari 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Volp/Bruins Slot (34234, nr. 25) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de tabaksindustrie regelmatig aantrekkelijke verpakkingen met nieuwe onderscheidende merkelementen voor tabaks- of aanverwante producten op de markt brengt; 

verzoekt de regering, de Algemene Maatregel van Bestuur waarmee voor nieuwe verpakkingen en bestaande (verpakkings)producten eisen moeten worden gesteld die zien op nieuwe ontwikkelingen en/of onderscheidende merkelementen, uiterlijk 1 oktober 2016 voor te hangen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 32, was nr. 31 (34234). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Van Gerven (34234, nr. 18). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Gerven (34234, nr. 19). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Gerven (34234, nr. 20). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber/Van Gerven (34234, nr. 22). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber/Pia Dijkstra (34234, nr. 23). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Volp (34234, nr. 24). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Volp/Bruins Slot (34234, nr. 32, was nr. 31). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Ziengs/Van Vliet (34234, nr. 27). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.