Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 49, item 20

20 Stemmingen moties Mishandeling NS-personeel

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de mishandeling van NS-personeel, 

te weten: 

  • -de motie-Madlener over opnieuw invoeren van de spoorwegpolitie (28642, nr. 68); 

  • -de motie-Smaling over een politiepost op Utrecht Centraal (28642, nr. 69); 

  • -de motie-Van Helvert/Smaling over spoed maken met de integrale aanpak van de veiligheid van ov-personeel (28642, nr. 70); 

  • -de motie-Van Helvert over een verkenning naar aanvullende bewapening van beveiligers (28642, nr. 71). 

(Zie vergadering van 28 januari 2016.) 

De voorzitter:

Ik geef het woord aan de heer Van Helvert. 

De heer Van Helvert (CDA):

Ik wens mijn motie op stuk nr. 71 aan te houden. 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Helvert stel ik voor, zijn motie (28642, nr. 71) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Madlener (28642, nr. 68). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, Van Vliet, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Smaling (28642, nr. 69). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Helvert/Smaling (28642, nr. 70). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.