Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633529 nr. 218

33 529 Gaswinning

Nr. 218 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 26 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er in Groningen een belangrijke opgave ligt om ervoor te zorgen dat elk kind veilig naar school kan;

overwegende dat dit ook een kans biedt om scholen te verduurzamen, te moderniseren en, waar relevant, rekening te houden met groei dan wel krimp;

overwegende dat sommige scholen en gemeenten nu eerder dan voorzien geconfronteerd worden met kosten, maar dat dit toekomstbestendige keuzes niet in de weg moet staan;

verzoekt de regering om, de NCG in staat te stellen om met scholen en gemeenten een oplossing te vinden voor dit vraagstuk en daarbij ook voorfinanciering als instrument te onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Jan Vos

Van Tongeren

Smaling

Bosman

Agnes Mulder

Klever

Dijkgraaf

Dik-Faber