Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633529 nr. 220

33 529 Gaswinning

Nr. 220 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN JAN VOS

Voorgesteld 26 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Winningsbesluit van de regering over veilige winning in het Groningenveld nu voornamelijk is gebaseerd op het onderzoek van de NAM die een belanghebbende partij is;

overwegende dat de Onderzoeksraad Voor Veiligheid heeft geadviseerd om een onafhankelijk wetenschappelijk en toegepast onderzoeksprogramma naar de ondergrond in te richten;

verzoekt de regering om, het onafhankelijk onderzoeksprogramma naar de ondergrond zodanig op te zetten dat ook het onderzoek op basis waarvan het Winningsbesluit wordt gemaakt, daar onafhankelijk belegd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Jan Vos