Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633529 nr. 236

33 529 Gaswinning

Nr. 236 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld 26 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat verhuurders aanspraak kunnen maken op de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP-regeling), waarbij zij een bedrag per woning ontvangen om deze te verduurzamen, maar dat huizenbezitters van deze regeling uitgesloten zijn;

overwegende dat energiebesparing de belangrijkste manier is om de vraag naar fossiele brandstoffen te verminderen en dat verduurzaming van huizen hierin een belangrijke rol speelt;

overwegende dat de huidige regelingen voor huizenbezitters gericht zijn op een lening in plaats van een subsidie;

verzoekt de regering, op korte termijn met een regeling voor huizenbezitters te komen die vergelijkbaar is met de STEP-regeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg