Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 49, item 15

15 Stemmingen moties Stijging van de Nederlandse melkproductie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie, 

te weten: 

  • -de motie-Thieme over stoppen met het fokken van hoogproductieve koeien (33979, nr. 103); 

  • -de motie-Thieme over kalveren voor onbepaalde tijd bij hun moeder laten (33979, nr. 104); 

  • -de motie-Thieme over een verbod op antizuigmiddelen in de veehouderij (33979, nr. 105); 

  • -de motie-Van Gerven over direct na de geboorte bij hun moeder weghalen van jonge kalfjes (33979, nr. 106). 

(Zie vergadering van 27 januari 2016.) 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Thieme stel ik voor, haar moties (33979, nrs. 103, 104 en 105) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Van Gerven (33979, nr. 106). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.