Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633529 nr. 224

33 529 Gaswinning

Nr. 224 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld 26 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de versterking van scholen en zorginstellingen vertraging oploopt vanwege de discussie over demografische ontwikkelingen en kostenefficiëntie;

overwegende dat de NAM financieel verantwoordelijk is voor alle schade die door haar mijnbouwactiviteiten veroorzaakt is;

van mening dat de veiligheid te allen tijde vooropstaat en dat alle noodzakelijke versterking van scholen en zorginstellingen zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd;

verzoekt de regering, de versterking van scholen en zorginstellingen zo snel mogelijk te laten plaatsvinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Tongeren

Klever

Smaling

Van Veldhoven

Dijkgraaf

Jan Vos

Agnes Mulder