Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633529 nr. 232

33 529 Gaswinning

Nr. 232 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 26 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de nadruk bij de vaststelling van de risico's op bevingsschade grotendeels wordt bepaald door de horizontale Peak Ground Acceleration (PGA);

van mening dat verticale PGA, bodemdaling en landschapselementen als terpen, afstand tot sloot of kanaal en het voorkomen van zware kleigronden wellicht ook van grote betekenis zijn;

verzoekt de regering, deze factoren een plaats te geven in de analyse van de risico's ten aanzien van bevingsschade en experts op deze terreinen een plaats te geven in de discussie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling