Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633529 nr. 230

33 529 Gaswinning

Nr. 230 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 26 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NAM op dit moment een opdrachtgevende en uitvoerende rol heeft bij het uitvoeren van onderzoek naar de risico's van gaswinning;

overwegende dat dit onderzoek om begrijpelijke redenen door Groningers wordt gewantrouwd;

van mening dat het publieke belang van goed en onafhankelijk onderzoek naar de risico's van gaswinning groot is;

verzoekt de regering om, onderzoek naar de gevolgen van gaswinning of ten behoeve van een winningsplan geheel onafhankelijk te beleggen, waarbij de NAM geen rol meer vervult,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling