Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633529 nr. 237

33 529 Gaswinning

Nr. 237 MOTIE VAN DE LEDEN JAN VOS EN VAN TONGEREN

Voorgesteld 26 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat «mijnbouwschade» en «aardbevingsschade» geen termen zijn die in wetgeving gedefinieerd zijn;

constaterende dat in het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat de exploitant van een mijnbouwwerk schade door uitstroming van delfstoffen en schade door bodembeweging, die het gevolg zijn van de mijnbouwactiviteiten, moet vergoeden;

overwegende dat het pertinent onjuist is dat er alleen aardbevingsschade is als gevolg van de gaswinning;

verzoekt de regering, om NAM, het Centrum Veilig Wonen en de Nationaal Coördinator Groningen opdracht te geven om uit te gaan van het brede begrip «schade door mijnbouwwerk» (mijnbouwschade), omvattende aardbevingsschade, zettingsschade en schades als gevolg van bodemdaling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jan Vos

Van Tongeren