Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 49, item 13

13 Stemming motie Energie

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Energie, 

te weten: 

  • -de gewijzigde motie-Jan Vos c.s. over het openstellen in de SDE+ van de bij- en meestook van biomassa (30196, nr. 378, was nr. 376). 

(Zie vergadering van 17 december 2015.) 

De voorzitter:

De gewijzigde motie-Jan Vos c.s. (30196, nr. 378, was nr. 376) is in die zin nader gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Jan Vos en Van Tongeren. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 388, was nr. 378 (30196). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Jan Vos/Van Tongeren (30196, nr. 388, was nr. 378). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP en de ChristenUnie voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.