Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633529 nr. 238

33 529 Gaswinning

Nr. 238 MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S.

Voorgesteld 26 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een reductie van de mijnbouwschade vooral bereikt kan worden door een reductie van de gaswinning;

overwegende dat een transitie naar een volledig duurzame energievoorziening noodzakelijk is;

overwegende dat het Groningse gas daarbij als strategische reserve kan worden ingezet, bijvoorbeeld op momenten dat er weinig wind en zon is;

verzoekt de regering, een onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden om gasexportcontracten zo veel mogelijk en versneld af te bouwen, en hierover voor 1 augustus 2016 aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jan Vos

Van Tongeren

Van Veldhoven

Dijkgraaf

Dik-Faber

Smaling

Wassenberg