Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 49, item 16

16 Stemmingen moties Terugkerende Syriëgangers en infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen, 

te weten: 

  • -de motie-Bontes over niet langer strafrechtelijk vervolgen van Jitse Akse (29754, nr. 350); 

  • -de motie-Bontes over alles in het werk stellen om Jitse Akse te beschermen (29754, nr. 351); 

  • -de motie-Bontes over snel mogelijk maken van administratieve detentie (29754, nr. 352); 

  • -de motie-De Graaf/Fritsma over geen enkele asielzoeker meer toelaten (29754, nr. 353); 

  • -de motie-De Graaf over uit zijn functie ontheffen van de burgemeester van Katwijk (29754, nr. 354); 

  • -de motie-Öztürk over een actief communicatiebeleid om onterechte angstbeelden over vluchtelingen weg te nemen (29754, nr. 356). 

(Zie vergadering van 27 januari 2016.) 

In stemming komt de motie-Bontes (29754, nr. 350). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bontes (29754, nr. 351). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bontes (29754, nr. 352). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Graaf/Fritsma (29754, nr. 353). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Graaf (29754, nr. 354). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Öztürk (29754, nr. 356). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.