Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 49, item 9

9 Stemmingen moties Toestand van de natuur in Nederland

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de toestand van de natuur in Nederland, 

te weten: 

  • -de motie-Wassenberg over meer inzet van overheden om de natuur te beschermen (26407, nr. 101); 

  • -de motie-Wassenberg/Koşer Kaya over het benutten van het Europees voorzitterschap om de evaluatie van het natuurbeleid hoog op de agenda te zetten (26407, nr. 102); 

  • -de motie-Koşer Kaya/Wassenberg over een overzicht van alle maatregelen om de Europese natuurdoelen tijdig te halen (26407, nr. 103); 

  • -de motie-Leenders over inzaaien van braakliggende terreinen met bijenvriendelijke gewassen (26407, nr. 104); 

  • -de motie-Grashoff over intensiveren van het beleid gericht op biodiversiteit (26407, nr. 105); 

  • -de motie-Van Gerven over in overleg met provincies aangeven van tussendoelstellingen (26407, nr. 106); 

  • -de motie-Van Gerven over onderzoek naar de inzet van middelen (26407, nr. 107); 

  • -de motie-Geurts over onderscheid maken in de mate van ecologisch kwetsbare gebieden (26407, nr. 109). 

(Zie vergadering van 27 januari 2016.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Geurts stel ik voor, zijn motie (26407, nr. 109) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Wassenberg (26407, nr. 101). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en Klein voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Wassenberg/Koşer Kaya (26407, nr. 102). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Koşer Kaya/Wassenberg (26407, nr. 103). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en Klein voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Leenders (26407, nr. 104). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Grashoff (26407, nr. 105). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Gerven (26407, nr. 106). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Gerven (26407, nr. 107). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.