Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633529 nr. 241

33 529 Gaswinning

Nr. 241 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S.

Voorgesteld 26 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een zo vlak en laag mogelijke winning wordt geadviseerd door het Staatstoezicht op de Mijnen;

verzoekt de regering, ten behoeve hiervan met NAM, Gasunie en Gasterra afspraken te maken over een gereguleerde inzet van de conversie- en opslagcapaciteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Van Veldhoven

Van Tongeren

Smaling

Klever

Dik-Faber