33 529 Gaswinning

Nr. 231 MOTIE VAN DE LEDEN SMALING EN VAN TONGEREN

Voorgesteld 26 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Study and Data Acquisition Plan van november 2012 niet in zijn geheel is uitgevoerd, waardoor met name de plaatsing van tiltsensoren in Loppersum en Middelstum niet in gang is gezet;

van mening dat met de beloofde plaatsing van tiltsensoren in 2013 deze techniek inmiddels al bijna twee jaar nut en meerwaarde had kunnen bewijzen en onderzoeksresultaten had kunnen leveren;

verzoekt de regering om, zonder verdere terughoudendheid te komen met een onafhankelijk en aanvullend meetnet, waaronder tiltsensoren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Van Tongeren

Naar boven