Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 72, item 26

26 Stemmingen politietrainingsmissie Afghanistan

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de stand van zaken politietrainingsmissie Afghanistan,

te weten:

  • - de motie-Van Bommel over de inzet van F-16's tegelijkertijd met de trainingsmissie beëindigen (27925, nr. 474);

  • - de motie-Van Bommel over geen extra financiële middelen voor de Afghaanse politie en het leger (27925, nr. 475);

  • - de motie-Hachchi c.s. over het openstellen van het Dutch Visitors Programme voor Afghanen (27925, nr. 476);

  • - de motie-Hachchi c.s. over het voortzetten van de ontwikkelingsrelatie met Afghanistan na 2014 (27925, nr. 477);

  • - de motie-De Roon over het afzien van een nieuwe bijdrage aan ISAF en EUPOL (27925, nr. 478).

(Zie vergadering van 4 april 2013.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Hachchi stel ik voor, haar motie (27925, nr. 476) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Bommel (27925, nr. 474).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (27925, nr. 475).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hachchi c.s. (27925, nr. 477).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Roon (27925, nr. 478).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.