Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 72, item 28

28 Stemmingen Belastingdienst/Diverse fiscale onderwerpen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Belastingdienst/Diverse fiscale onderwerpen,

te weten:

  • - de motie-Van Vliet over de aanpak van onwenselijke belastingontwijking (31066, nr. 160);

  • - de motie-Klaver/Koolmees over een einddoel voor de Europese aanpak van belastingontwijking (31066, nr. 161);

  • - de motie-Klaver over het slechte idee dat Nederland een "belastingparadijs" is (31066, nr. 162);

  • - de motie-Klaver over een plan van aanpak tegen "Nederland als belastingparadijs" (31066, nr. 163);

  • - de motie-Klaver over een overzicht van bedrijven die een tax ruling hebben aangevraagd (31066, nr. 164);

  • - de motie-Bashir/Merkies over voorstellen om ervoor te zorgen dat Nederland geen belastingparadijs is (31066, nr. 165).

(Zie vergadering van 4 april 2013.)

In stemming komt de motie-Van Vliet (31066, nr. 160).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, de VVD, 50PLUS, D66, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Van Vliet (PVV):

Het is van belang dat wij veel duidelijkheid krijgen in die eeuwigdurende discussie over belastingparadijzen, dus ik wil graag een brief van het kabinet over de wijze waarop het kabinet de motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Ik zal dit gedeelte van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet. Dan kunt u een antwoord tegemoetzien.

In stemming komt de motie-Klaver (31066, nr. 162).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klaver (31066, nr. 163).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klaver (31066, nr. 164).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bashir/Merkies (31066, nr. 165).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Wij willen worden geacht tegen de motie op stuk nr. 160 te hebben gestemd.

De voorzitter:

Waarvan akte.