27 925 Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 478 MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse bijdragen aan Afghanistan niet meer dan een druppel op de gloeiende plaat zijn;

overwegende dat respect voor mensenrechten en een democratische rechtsstaat niet uit de portemonnee van de Nederlandse belastingbetaler, maar vanuit de Afghaanse samenleving zelf moeten komen;

constaterende dat er gedurende de Nederlandse missie in Afghanistan geen zichtbare vorderingen zijn gemaakt op het gebied van vrouwenrechten en rechten van religieuze minderheden;

constaterende dat Afghanistan het op twee na corruptste land ter wereld is en de fraude zich ook uitstrekt tot de provincie Kunduz;

verzoekt de regering, af te zien van een nieuwe bijdrage aan ISAF en EUPOL, onze nog aanwezige mensen en materieel zo spoedig mogelijk terug te halen en alle ontwikkelingshulp te stoppen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon

Naar boven