Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 72, item 31

31 Stemmingen Arabische regio

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Arabische regio,

te weten:

  • - de motie-De Roon over een duiding van de ontwikkelingen in de Arabische regio (32623, nr. 89);

  • - de motie-De Roon over het stopzetten van steun aan Morsi's regime (32623, nr. 90);

  • - de motie-Sjoerdsma over de mobiliteitspartnerschappen (32623, nr. 91);

  • - de motie-Van Ojik c.s. over een EU-aanbod voor het opnemen van Syrische vluchtelingen (32623, nr. 92).

(Zie vergadering van 4 april 2013.)

In stemming komt de motie-De Roon (32623, nr. 89).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Roon (32623, nr. 90).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sjoerdsma (32623, nr. 91).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Ojik c.s. (32623, nr. 92).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.