Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 72, item 33

33 Stemmingen Valys/Doelgroepenvervoer

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Valys/Doelgroepenvervoer,

te weten:

  • - de motie-Bergkamp/Otwin van Dijk over een signalement/onderzoek door de NZa (25847, nr. 113);

  • - de motie-Dik-Faber over het overnemen van het NZa-advies (25847, nr. 114).

(Zie vergadering van 4 april 2013.)

In stemming komt de motie-Bergkamp/Otwin van Dijk (25847, nr. 113).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (25847, nr. 114).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.