Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 72, item 25

25 Stemmingen Wijziging Waterwet

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming) (33465),

en over:

  • - de motie-Jacobi over het verhalen van waterkwaliteitsmaatregelen op de vervuiler (33465, nr. 8).

(Zie vergadering van 3 april 2013.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Jacobi stel ik voor, haar motie (33465, nr. 8) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.