Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 72, item 21

21 Stemmingen moties Afspraken woningmarkt

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over afspraken woningmarkt,

te weten:

  • - de motie-Paulus Jansen c.s. over een vrijstellingsregeling voor investeringen (32847, nr. 47);

  • - de motie-Knops over aanpassing van de overgangstermijn (32847, nr. 48);

  • - de motie-Fritsma over intrekken van het woonakkoord (32847, nr. 49);

  • - de motie-Visser c.s. over een uitwerking van varianten van de verhuurderheffing (32847, nr. 50);

  • - de motie-Klein over een startersregeling (32847, nr. 51);

  • - de motie-Klein over de rente op aflossingsvrije hypotheekcontracten (32847, nr. 52).

(Zie vergadering van 3 april 2013.)

De voorzitter:

De motie-Klein (32847, nr. 52) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de woningmarkt grote behoefte heeft aan meer zekerheid en houvast;

overwegende dat mensen met bestaande aflossingsvrije hypotheekcontracten in de onzekerheid verkeren of de aftrekbaarheid van de rente na 1 januari 2014 zal blijven bestaan;

overwegende dat deze onzekerheid in verband met het mee kunnen nemen van een bestaand hypotheekcontract naar een nieuwe woning bijdraagt aan het gebrek aan doorstroming op de woningmarkt;

spreekt als haar mening uit dat de huidige renteaftrek voor de bestaande aflossingsvrije hypotheekcontracten ook na 1 januari 2014 moet blijven bestaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 54, was nr. 52 (32847).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Paulus Jansen c.s. (32847, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de PVV, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Knops (32847, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Fritsma (32847, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Visser c.s. (32847, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, D66 en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klein (32847, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Klein (32847, nr. 54, was nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie en 50PLUS voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De stemmingen onder de punten 17 en 18 zijn uitgesteld.