Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 72, item 22

22 Stemming motie huurverhogingen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het dertigledendebat over de gevolgen van de huurverhogingen,

te weten:

  • - de motie-Fritsma over afzien van alle huurverhogingen bovenop de inflatie (32847, nr. 53).

(Zie vergadering van 3 april 2013.)

In stemming komt de motie-Fritsma (32847, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.